Dorpshart, Leimuiden

Water in het Dorpshart

De ontwikkeling van de Dorpshart Leimuiden begon met het idee om een Dorpshaven te ontwikkelen in het hart van het dorp, op de vervuilde grond van de voormalig busmaatschappij. Het plan zet in op het versterken van het imago van Leimuiden als watersport- en recreatiekern, door de introductie van een Dorpshaven. Hierdoor wordt de verblijfs- en woonkwaliteit aanzienlijk vergroot en krijgt de dorpskern een nieuwe, aansprekende identiteitsdrager.

St Eloystraat, Schoonhoven

Licht en ruimte maken in de straat

De Sint Eloystraat in Schoonhoven is een smalle straat in een wijk gebouwd in de jaren '70. De woningen in de Sint Eloystaat voldeden niet aan duurzaamheidseisen en er waren bouwtechnische problemen. De Woningstichting Qua Wonen koos daarom voor nieuwbouw.