Dorpshart Leimuiden van start

Alle vergunningen voor de vernieuwing van het Noordelijke deel van het Dorpshart Leimuiden zijn definitief geworden. De realisatie van de vernieuwing van het Dorpshart van Leimuiden is hiermee een feit. Na de sloop van de boerderij en het voormalige gebouw van Maarse Kroon zal de vervuilde grond op het terrein worden gesaneerd, waarna schone grond kan worden aangebracht. Vervolgens zal er een periode zijn waarop het terrein door middel van overhoogte zal worden voorbelast. De start van de bouw van de woningen staat hiermee gepland op begin 2020.

lees meer