VRP is een architectenbureau in het grensgebied tussen stad en platteland.
Waar stedelijk en landelijk samenkomen. Midden in de Randstad,
in het wilde westen van ons land.  

Toekomstbestendige duurzame inrichting van het landelijk gebied

Bodemdaling bij de landbouwsector, de verandering van het landschap, de melkveehouderij die onder druk staat, de afname van biodiversiteit door intensieve veeteelt, of de discussie over wel of niet bouwen in het groen in relatie tot de woningbouw behoefte. Wij startte het ontwerpend onderzoek met de vraag: 'Kan woningbouw bijdragen aan het behoud van het landschap?' en daarop vonden we een aantal antwoorden.

Herbestemmen is matchmaking

In Nederland staat veel vastgoed leeg. Ook is er een groot tekort aan woningen. Met de sterk stijgende materiaal-en bouwkosten en schaarste aan nieuwe bouwgrond wordt herbestemmen steeds aantrekkelijker. 

Ons team bestaat uit vakkundige architecten en bouwkundigen. Wij zijn vindingrijk, praktijkgericht en technisch goed onderlegd. We begeleiden het volledige ontwerp- en bouwproces en we maken af waar we aan beginnen.