VRP is een architectenbureau in het grensgebied tussen stad en platteland.
Waar stedelijk en landelijk samenkomen. Midden in de Randstad,
in het wilde westen van ons land.  

Een kansrijk plan voor verdichten achter de bestaande structuur

Kansen zoeken om binnen bestaande stads- en dorpsgrenzen te bouwen is weer een actueel thema. Door de grote woningbouw behoefte zijn gemeente en provincies veelal bereid om mee te werken aan bouwmogelijkheden op inbreidingslocaties. Verdichten achter de bestaande structuur is volgens ons daarom in die gevallen een kansrijk plan voor particulieren en collectieven.

Toekomstbestendige duurzame inrichting van het landelijk gebied

Bodemdaling bij de landbouwsector, de verandering van het landschap, de melkveehouderij die onder druk staat, de afname van biodiversiteit door intensieve veeteelt, of de discussie over wel of niet bouwen in het groen in relatie tot de woningbouw behoefte. Wij startte het ontwerpend onderzoek met de vraag: 'Kan woningbouw bijdragen aan het behoud van het landschap?' en daarop vonden we een aantal antwoorden.

Ons team bestaat uit vakkundige architecten en bouwkundigen. Wij zijn vindingrijk, praktijkgericht en technisch goed onderlegd. We begeleiden het volledige ontwerp- en bouwproces en we maken af waar we aan beginnen.