Dorpshart Leimuiden
Haven in het Dorpshart
Project

Stedenbouwkundig plan
27 woningen en voorzieningen

Opdrachtgever

Smit's Bouwbedrijf B.V.

Status

Opgeleverd 2022

Uitvoering

Smit's Bouwbedrijf B.V.

Fotografie 

Lighthouse Productions, Dirk Verwoerd
VRP architecten bv

Dorpshart Leimuiden

De ontwikkeling van het Dorpshart Leimuiden begon met het idee om een Dorpshaven te ontwikkelen in het hart van het dorp, op de vervuilde grond van de voormalig busmaatschappij. Het plan zet in op het versterken van het imago van Leimuiden als watersport- en recreatiekern, door de introductie van een Dorpshaven. Hierdoor wordt de verblijfs- en woonkwaliteit aanzienlijk vergroot en krijgt de dorpskern een nieuwe, aansprekende identiteitsdrager.

VRP architecten maakte het stedenbouwkundige plan voor het dorpshart met de Dorpshaven met daaromheen 27 woningen. VRP trok met dit plan en samen met een lokale makelaar de ontwikkeling van het dorpscentrum vlot.
We hebben een lokale werkgroep samengesteld met eigenaren, belanghebbenden en bewoners waarmee het plan bottum-up werd ontwikkeld. Nadat burgemeester en wethouders hierop groen licht hadden gegeven, werd een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Smits Bouwbedrijf voor de verder ontwikkeling en uitvoering van het plan.HA088 presentatie  Stedenbkplan[part]5

Door het realiseren van de dorpshaven in het plangebied ontstaat een directe verbinding van het dorpshart met open vaarwater, waarmee onder andere de Westeinderplassen en de Kaag worden ontsloten. De haven, die deels mogelijk wordt gemaakt door het afgraven van vervuilde grond van het plangebied, maakt de watersportkwaliteiten van de omgeving direct zichtbaar in het dorp. Rond de haven komen eengezinswoningen met een eigen ligplaats voor de deur. Ook zijn er een aantal appartementen in het sociale segment, deze bevinden zich aan de kop van de haven, aan het dorpsplein boven een plint van (winkel)voorzieningen. De diversiteit van het woningbouwprogramma draagt bij aan een levendig en toekomstbestendig centrum.

VRP is verantwoordelijk voor het stedebouwkundig plan van dit project. En is daarnaast ook architect van de 8 appartementen en 10 schipperswoningen. Het boerderij ensemble van 9 woningen is uitgewerkt door BBHD Architecten.