Licht en ruimte maken in de straat
Project

63 Sociale huurwoningen

Opdrachtgever

Woonstichting QuaWonen

Status

Opgeleverd 2022

Uitvoering

Heembouw b.v.

In samenwerking met

Heembouw architecten

Fotografie

VRP architecten

St Eloystraat, Schoonhoven

De Sint Eloystraat in Schoonhoven is een smalle straat in een wijk gebouwd in de jaren '70. De woningen in de Sint Eloystaat voldeden niet aan duurzaamheidseisen en er waren bouwtechnische problemen. De Woningstichting Qua Wonen koos daarom voor nieuwbouw.

We hebben de nieuwe woningen smaller en dieper gemaakt dan de bestaande woningen. Dit levert betere plattegronden voor de woningen op. Bovendien is het door minder geveloppervlak economischer en duurzamer.

De smallere plattegronden leveren ook op dat er ruimte over blijft in de straat.
We benutten deze ruimte door er hofjes van te maken: om te parkeren en om te spelen. De parkeerhofjes halen parkeerplaatsen uit de smalle straat en vormen met de achterpaden een netwerk voor spelende kinderen.

Er zijn vier typen nieuwe woningen ontworpen. De types zijn herkenbaar aan verschillen in de compositie van de gevel. Zo ontstaat een samenhangend, maar toch gevarieerd beeld in de straat.

De woningen hebben een smalle strook als voortuin gekregen waardoor een bufferzone langs de gevel ontstaat die de bewoners zich graag eigen maken met beplanting, beelden en zitjes.