Tweede fase in Schoonhoven in volle gang!

24-12-2022

Op bouwbezoek bij het project aan de Sint Eloystraat in Schoonhoven.

Op bouwbezoek bij het project aan de Sint Eloystraat in Schoonhoven, waar verouderde sociale huurwoningen uit de jaren ‘60, plaats hebben gemaakt voor energiezuinige nieuwbouwwoningen. De tweede fase is op dit moment in volle gang! Heembouw is begonnen met de afwerking van de gevels van de woningen. En op de laatste dag voor de kerstvakantie bracht ik nog een bezoek aan het project Sint Eloystraat in Schoonhoven, waar verouderde sociale huurwoningen uit de jaren ‘60, plaats hebben gemaakt voor energiezuinige nieuwbouwwoningen. De tweede fase is op dit moment in volle gang! Heembouw is begonnen met de afwerking van de gevels van de woningen.

De woningen in de Sint Eloystaat voldeden niet aan duurzaamheidseisen en er waren bouwtechnische problemen. De Woningstichting Stichting QuaWonen koos daarom voor nieuwbouw. In samenwerking met Heembouw Architecten tekenden wij voor 63 nieuwbouwwoningen.

We hebben de nieuwe woningen smaller en dieper gemaakt dan de bestaande woningen. Dit levert betere plattegronden voor de woningen op, en door minder geveloppervlak is dit economischer en duurzamer.
De smallere woningen leveren ruimte op in de straat. We benutten deze ruimte door er hofjes van te maken: om te parkeren en om te spelen. Er is nu goed te zien hoe goed dit werkt: De openbare ruimte is lichter en opener geworden en de hofjes bieden leuke doorkijkjes op in de straat.

Oplevering wordt verwacht voorjaar 2022.