Tweede fase in Schoonhoven in volle gang!

Verouderde sociale huurwoningen uit de jaren ‘60 hebben plaats gemaakt voor energiezuinige nieuwbouwwoningen. 

Verouderde sociale huurwoningen uit de jaren ‘60 hebben plaats gemaakt voor energiezuinige nieuwbouwwoningen. De tweede fase van dit project is op dit moment in volle gang! Heembouw is begonnen met de afwerking van de gevels van de woningen. En op de laatste dag voor de kerstvakantie brachten wij nog even een bezoek aan het project Sint Eloystraat in Schoonhoven.

63 nieuwbouw woningen
De woningen in de Sint Eloystaat voldeden niet aan duurzaamheidseisen en er waren bouwtechnische problemen. De Woningstichting Stichting QuaWonen koos daarom voor nieuwbouw. In samenwerking met Heembouw Architecten tekenden wij voor 63 nieuwbouwwoningen.

Ruimte
We hebben de nieuwe woningen smaller en dieper gemaakt dan de bestaande woningen. Dit levert betere plattegronden voor de woningen op, en door minder geveloppervlak is dit economischer en duurzamer. De smallere woningen leveren ook ruimte op in de straat. We benutten deze ruimte door er hofjes van te maken: om te parkeren en om te spelen. Er is nu goed te zien hoe goed dit werkt: De openbare ruimte is lichter en opener geworden en de hofjes bieden leuke doorkijkjes op in de straat.

Oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2022.