Rijksmonument geschikt voor modern onderwijs
Project

Onderwijsprogramma huisvesten in monument

Opdrachtgever

Universiteit Utrecht

Status

Opgeleverd in 2015

Uitvoering

JP van Eesteren

Fotografie

Rob 't Hart

Spinoza Hall, Utrecht

In samenwerking met Studio RTM, IMd Raadgevend ingenieurs en De Blaay – Van den Bogaard RI wonnen we de tender voor de renovatie van de Spinoza Hall.

De probleemstelling van de tender was in essentie: Hoe behouden we het monument, maar kunnen we er een onderwijsprogramma in huisvesten wat past bij het huidige onderwijssysteem van de UU?

De voormalige Kromhoutkazerne is sinds 1992 in gebruik door de Universiteit Utrecht. Hier wordt studeren en wonen gecombineerd. De Spinoza Hall is een voormalig legeringsgebouw. Een rijksmonument wat deels gebouwd is in 1912 en voltooid is in 1938. Nu is het een onderwijsgebouw waar de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie en de faculteit Geesteswetenschappen gehuisvest zijn.

Het onderwijsprogramma paste niet meer in het gebouw, omdat alle lokalen te klein waren voor werkgroepen van 32 studenten. Daarom hebben wij de centrale gang in het midden  opgeschoven en verbreed. Door deze ingreep ontstaan aan één zijde van de gang ruimere werkgroepzalen, en aan de andere kant van de gang de diepere collegezalen en het studielandschap. Het gebouw heeft daarmee een derde kans gekregen, zonder uitbreidingen of grote architectonische ingrepen.

Het studielandschap hebben we onder de opengewerkte kap op de 2e verdieping ondergebracht waardoor de oorspronkelijke hoge ruimte van het gebouw weer zichtbaar is gemaakt.
De nieuwe toevoegingen, zoals plafondeilanden en wanden, zijn los gehouden van de gevel. Hierdoor is het verschil tussen oud en nieuw leesbaar en is de oorspronkelijke hoogte van de ruimten weer volledig voelbaar.
Door zorgvuldig om te gaan met maatvoering, materialisering en detaillering is een goed, functioneel en flexibel onderwijsgebouw gemaakt, dat eventuele wijzigingen in de toekomst mogelijk maakt.
 
De opdracht voor de Spinoza Hall is uitgevoerd onder de naam SH2.0. SH2.0 was een gelegenheidsformatie van Maria Haag architectuur, Studio RTM, Alsemgeest en Westerwoudt, IMd Raadgevende ingenieurs en Blaay en van den Boogaard.