Vacature werkstudent(en)

09-06-2022

Ben je student aan de TU Delft, Academie voor Bouwkunst, HBO bouwkunde of doe je een grafische opleiding en heb je affiniteit met architectuur? 

Een kansrijk plan voor verdichten achter de bestaande structuur

24-05-2022

Kansen zoeken om binnen bestaande stads- en dorpsgrenzen te bouwen is weer een actueel thema. Door de grote woningbouw behoefte zijn gemeente en provincies veelal bereid om mee te werken aan bouwmogelijkheden op inbreidingslocaties. Verdichten achter de bestaande structuur is volgens ons daarom in die gevallen een kansrijk plan voor particulieren en collectieven.

Toekomstbestendige duurzame inrichting van het landelijk gebied

18-05-2022

Of het nu gaat over bodemdaling, de melkveehouderij die onder druk staat, de afname van biodiversiteit of de discussie over wel of niet bouwen in het groen. Telkens concluderen we dat er een complexe knoop is ontstaan waarvan niemand exact weet waar je moet beginnen om die te ontwarren. Wij startten het ontwerpend onderzoek met de vraag: 'Kan woningbouw bijdragen aan het behoud van het landschap?' en daarop vonden we een aantal antwoorden.