Ontwerpend onderzoek ‘Bouwen buiten de stad’

Binnen het onderzoeksprogramma, Bouwen aan Talent, van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werken wij samen met startend ontwerper Roos Köbben.

De compacte stad bestaat niet meer. Het Groene Hart vormt een aaneengesloten cultuurlandschap waarin de stad almaar terrein wint. Door krapte op de woningmarkt weerklinkt een roep naar grootschalige woningbouw. Tegenover complexe binnenstedelijke uitbreiding lonkt de eenvoud van bouwen in een leeg weiland. De discussie hierover is beland in een patstelling.

Wij stellen onszelf de vraag; Is het mogelijk om te bouwen buiten de stad zonder het platteland te veranderen in almaar meer stad?
Op deze vraag is vanzelfsprekend niet één juist antwoord te vinden, maar door middel van ontwerpend onderzoek hopen wij mogelijke oplossingen in beeld te brengen en het gesprek hierover te faciliteren.

Binnen het onderzoeksprogramma, Bouwen aan Talent, van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werken wij samen met startend ontwerper Roos Köbben aan dit ontwerpend onderzoek naar ‘Bouwen buiten de stad’.

We gaan op zoek naar nieuwe invalshoeken voor wonen buiten de stad die een oplossingsgericht gesprek mogelijk maken.
In de afgelopen maanden hebben wij de huidige situatie geïnventariseerd en de veranderende context onderzocht door verschillende belanghebbenden te interviewen. Nu gaan we aan de slag met een aantal ontwerp voorbeelden, waarin we de kansen en consequenties op een kleiner tastbaar schaalniveau gaan bekijken. De analyse van dit onderzoek zal in het voorjaar van 2022 gepubliceerd worden.

Meer weten?
Stuur een mail naar joris@vrparchitecten.nl of houd onze social kanalen in de gaten voor nieuws en updates over dit onderzoek.