Aanleg Dorpshart Leimuiden van start

Het bouwrijp maken van de grond voor het Dorpshart is begonnen.

Het bouwrijp maken van de grond voor het Dorpshart is begonnen. Momenteel zijn de contouren van het water al zichtbaar, en het zand om de grond voor te belasten laten het dorpshart tijdelijk lijken op een kleine woestijn. Het vraagt enig geduld, maar het geduld zal lonen!

Kijk voor meer informatie op:
https://www.dorpshart-leimuiden.nl