Toekomstbestendige duurzame inrichting van het landelijk gebied

18-05-2022

Of het nu gaat over bodemdaling, de melkveehouderij die onder druk staat, de afname van biodiversiteit of de discussie over wel of niet bouwen in het groen. Telkens concluderen we dat er een complexe knoop is ontstaan waarvan niemand exact weet waar je moet beginnen om die te ontwarren. Wij startten het ontwerpend onderzoek met de vraag: 'Kan woningbouw bijdragen aan het behoud van het landschap?' en daarop vonden we een aantal antwoorden.

Herbestemmen is matchmaking

12-05-2022

In Nederland staat veel vastgoed leeg. Ook is er een groot tekort aan woningen. Met de sterk stijgende materiaal-en bouwkosten en schaarste aan nieuwe bouwgrond wordt herbestemmen steeds aantrekkelijker.