Start bouw & een kijkje in de nieuwe woonwijk Weidse Wetering

Aan de rand van het dorp Hoogmade, direct tegen de uitgestrekte polder, komt de nieuwe wijk Weidse Wetering. Er worden 40 koopwoningen gebouwd. Afgelopen maand was het eerste feestelijke moment van de bouw. Bewoners konden met elkaar kennis maken en alvast een kijkje nemen in het ruwbouwskelet van hun toekomstige woning.

Aan de rand van het dorp Hoogmade, direct tegen de uitgestrekte polder, komt de nieuwe wijk Weidse Wetering. De wijk wordt omringd door water met uitzicht over de Hoogmadesepolder en wandelpaden langs het water. Er worden 40 koopwoningen gebouwd, verdeeld over vier woonblokken die allen in grootte en prijs variëren, waardoor de woningen geschikt zijn voor zowel starters als doorstromers. Hiermee beantwoordt het bouwproject aan de lokale behoefte en draagt het bij aan het in stand houden van de hechte samenhangende dorpsgemeenschap. VRP architecten tekende het ontwerp in opdracht van ontwikkelaar en bouwer Vink + Veenman.

Het dorpse karakter van Weidse Wetering

Weidse Wetering is een rustige woonbuurt aan de rand van het dorp met een weids uitzicht over de Hoogmadesepolder polder. Er rijdt geen doorgaand verkeer door de buurt. Het straatprofiel wordt á niveau, zonder hoogteverschillen tussen trottoir en rijbaan, uitgevoerd. De auto is te gast op straat, waardoor kinderen rustig op straat kunnen spelen. Veel woningen liggen met hun voordeur aan een wandelpad langs het water. Er is daardoor geen strikte voor- of achterkant. Hierdoor ontstaat een informele sfeer en bezoek of buren kunnen ook via de achterkant naar binnen. 

Ontwerp van een nieuwe woonwijk 

De architectuur is opgebouwd uit open bouwblokken. Dit sluit aan bij de omliggende wijken uit de jaren ’70 en ondersteunt de dorpse opzet van de wijk. Minder nadruk op het individuele en meer op de hechte samenhangende dorpsgemeenschap. Dit dorpse karakter wordt bij de hoekwoningen versterkt door de laag doorgetrokken dakkap boven de garage, waarbij je de goot bij wijze van aan kunt raken. Met bijzondere hoekwoningen en verschillende kleuren metselwerk ontstaat een gevarieerd en herkenbaar straatbeeld. De woningen zijn in verschillende kleuren metselwerk uitgevoerd. De vrij strakke baksteen met meerdere metselverbanden geven het geheel een chique uiterlijk. Door te variëren in hoogte en kapvormen, krijgt het geheel een speels en dorpse opzet en wordt eentonigheid voorkomen.

Gasloze woningen

Met dit project worden 40 duurzame, gasloze woningen gerealiseerd. Bovenal zijn de woningen zeer goed geïsoleerd en tochtdicht. Hierdoor is er nog nauwelijks energie nodig voor de ruimteverwarming. Deze warmte wordt opgewekt met een bodemwarmtepomp met een warmte- en koudeopslag in de bodem. Een WTW-installatie (WarmteTerugWin installatie) hergebruikt de warmte uit de vochtige vervuilde lucht in de keuken en badkamer en geeft warmte af aan de verse koude buitenlucht die de woning wordt ingeblazen. De kleinere woningen zijn all-electric uitgevoerd. Zo verwarmen elektrische radiatoren de woning en zorgt de boiler voor warmwatervoorziening van kranen en douche, en wekken zonnepanelen op dak elektriciteit op voor de huishoudelijke apparaten.

Start bouw & een kijkje in de buurt

Na een lange periode van voorbelasting, waarbij de slappe veenbodem geschikt gemaakt werd voor de bouw van de woningen door tijdelijk een zwaar zandpakket aan de brengen, is inmiddels gestart met het bouwen van de woningen en zijn de eerste twee bouwlagen in ruwbouw gerealiseerd.

Afgelopen maand was het eerste feestelijke moment van de bouw. Vanwege de coronamaatregelen hebben we de officiële start bouw niet kunnen vieren, dat deden we nu opnieuw met alle kopers bij elkaar op de bouwplaats!  Bewoners konden met elkaar kennis maken en alvast een kijkje nemen in het ruwbouwskelet van hun toekomstige woning. Naar verwachting zal de bouw in het 3e kwartaal van 2022 gereed zijn. 

Meer zien van dit project? Bezoek de projectpagina https://www.vrparchitecten.nl/projectdetail-weidse-wetering/ of houdt onze social media in de gaten https://www.linkedin.com/company/vrp-architecten/