Willem Joosten

Architect - partner

Wieger Bronstring

Architect - Modelleur

Floor van Dedum

Assistent ontwerper

Emiel van der Vlies

Assistent ontwerper

Toos Janmaat

Secretariaat

Onze aanpak

Meer mogelijk maken

Elk project wordt door ons als een gezamenlijke verantwoordelijkheid opgepakt. Wij werken nauw met elkaar samen om zo alle mogelijke oplossingen te onderzoeken en al onze kennis optimaal te benutten. 
Daarnaast opereren wij binnen een netwerk van specialisten en adviseurs. Door onze werkwijze wordt geen kans over het hoofd gezien en komen wij tot het beste resultaat.