St Eloystraat

Licht en ruimte maken in de straat

De Sint Eloystraat in Schoonhoven is een smalle  straat in een wijk gebouwd in de jaren ‘70. De woningen in de Sint Eloystaat voldeden niet aan duurzaamheidseisen en er waren bouwtechnische problemen. De Woningstichting Qua Wonen koos daarom voor nieuwbouw.
We hebben de nieuwe woningen smaller en dieper gemaakt dan de bestaande woningen. Dit levert betere plattegronden voor de woningen op, en door minder geveloppervlak is dit economischer en duurzamer. En het zorgt bovendien voor ruimte in de straat. We benutten deze ruimte door er hofjes van te maken: om te parkeren en om te spelen. De parkeerhofjes halen parkeerplaatsen uit de smalle straat en vormen met de achterpaden een netwerk voor spelende kinderen.
Er zijn vier typen nieuwe woningen ontworpen. De types zijn herkenbaar aan subtiele verschillen in de compositie van de gevel. Zo ontstaat een samenhangend, maar toch gevarieerd beeld in de straat.
De woningen hebben een smalle strook als voortuin gekregen waardoor een bufferzone langs de gevel ontstaat die de bewoners zich graag eigen maken.

St Eloystraat
Schoonhoven

Project

63 sociale huurwoningen in samenwerking met Habeon

Opdrachtgever

Woonstichting Qua Wonen 

Uitvoering

Heembouw

Start bouw

2020