Spinoza Hall Utrecht

Onderwijsgebouw, rijksmonument

De voormalige Kromhoutkazerne is sinds 1992 in gebruik door de Universiteit Utrecht. Hier wordt studeren en wonen gecombineerd.
De Spinoza Hall is een voormalig legeringsgebouw. Een rijksmonument wat deels gebouwd is in 1912 en voltooid is in 1938. Nu is het een onderwijsgebouw waar de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie en de faculteit Geesteswetenschappen gehuisvest zijn.De centrale gang in het midden is opgeschoven en verbreed. Door deze ingreep ontstaan aan één zijde van de gang werkgroepzalen, en aan de andere kant van de gang de diepere collegezalen en het studielandschap.
Het studielandschap is onder de opengewerkte kap op de 2e verdieping ondergebracht waardoor de oorspronkelijke hoge ruimte van het gebouw weer zichtbaar is gemaakt.
De nieuwe toevoegingen, zoals plafondeilanden en wanden, zijn los gehouden van de gevel. Hierdoor is het verschil tussen oud en nieuw leesbaar en is de oorspronkelijke hoogte van de ruimten weer volledig voelbaar.

Door zorgvuldig om te gaan met maatvoering, materialisering en detaillering is een goed, functioneel en flexibel onderwijsgebouw gemaakt, dat wijzigingen in de toekomst mogelijk maakt. De gekozen toepassingen verminderen de belasting op het milieu en de exploitatie. De materialen zijn vanuit duurzaamheid en flexibiliteit gekozen: weinig milieubelastend en duurzaam in het gebruik waardoor ze een langere levensduur kennen.

De opdracht voor de Spinoza Hall is uitgevoerd onder de naam SH2.0. SH2.0 was een gelegenheidsformatie van Maria Haag architectuur, Studio RTM, Alsemgeest en Westerwoudt, IMd Raadgevende ingenieurs en Blaay en van den Boogaard.

Spinoza Hall

Project

Onderwijsgebouw,
rijksmonument

Opdrachtgever

Universiteit Utrecht

Uitvoering

JP van Eesteren

Opgeleverd

2015