Dorpshart Leimuiden

Stedenbouwkundig plan, woningen en voorzieningen

Het stedenbouwkundig plan Dorpshart Leimuiden Noordzijde is de eerste fase in de uitwerking van een integraal Masterplan voor de dorpskern van Leimuiden. Het plan zet in op het versterken van het imago van Leimuiden als watersport- en recreatiekern, door de introductie van een Dorpshaven. Hierdoor wordt de verblijfs- en woonkwaliteit aanzienlijk vergroot en krijgt de dorpskern een nieuwe, aansprekende identiteitsdrager.
Door het realiseren van de dorpshaven in het plangebied ontstaat een directe verbinding van het dorpshart met open vaarwater, waarmee onder andere de Westeinderplassen en de Kaag worden ontsloten. De haven, die deels mogelijk wordt gemaakt door het afgraven van vervuilde grond van het plangebied, maakt de watersport kwaliteiten van de omgeving direct zichtbaar in het dorp. Rond de havenkom worden eengezinswoningen gerealiseerd met een eigen ligplaats voor de deur. Daarnaast worden er een aantal appartementen gerealiseerd in het sociale segment, deze bevinden zich aan de kop van de haven, aan het dorpsplein, boven een plint van (winkel)voorzieningen. De diversiteit van het woningbouw programma draagt bij aan een levendig  en toekomstbestendig centrum.
In het beeldkwaliteitsplan wordt een ruimtelijk onderscheid gemaakt tussen de plandelen ten westen en oosten van de haven. Het westelijk deel bestaat uit gevelwanden die gericht zijn op de haven en de Dr. Stapenseastraat. Deze hebben een dorps-stedelijk karakter. In het oostelijk deel, ter plaatsen van de voormalige boerderij Van Beijeren is juist gekozen voor een losse opzet passend bij de karakteristiek van een boerenerf.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van het dorpsplan, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via
http://www.dorpshart-leimuiden.nl

Dorpshart 

Project

Stedenbouwkundig plan
27 woningen en voorzieningen

Opdrachtgever

Smit's Bouwbedrijf B.V.

Uitvoering

Smits Bouwbedrijf B.V.

Ontwerp

2017