Huisvesting voor bedrijven

IMG 1073

Als ondernemer ben je over het algemeen op zoek naar steeds terugkerende klanten. Als architectenbureau zijn wij juist ook op zoek naar opdrachtgevers die doorgaans na één project niet meer terugkeren. Waarom doen we dat?

Voor sommige opdrachtgevers voeren we slechts één project uit, niet omdat ze ontevreden zijn, maar omdat ze ons slechts één keer nodig hebben. Dit geldt voor particulieren die hun eigen huis laten ontwerpen, maar ook voor ondernemers die eigenaar-gebruiker zijn van hun bedrijfspand. Deze ondernemers vormen voor ons een waardevolle doelgroep.

Eind vorig jaar leverden wij het bedrijfsgebouw van Merwetank Dordrecht op. Merwetank is een bedrijf dat voorziet in opslag en overslag van plantaardige oliën en vetten voor de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijfsgebouw biedt ruimte aan het kantoor en de bedrijfshal van 3.000 m2, waarin het laden en lossen plaatsvindt met de weegbruggen, en waarin de techniek voor de silo’s is ondergebracht. Ook is de kade gerealiseerd voor de coasterschepen en een deel van de silo’s zijn opgeleverd en in gebruik. Het terrein wordt in fasen verder ontwikkeld en zal uiteindelijk ruimte bieden 87 silo’s met een totale opslagcapaciteit van 70.000 m3.

Bedrijven VRP 02

Elke ondernemer heeft een verhaal: een verhaal met een geschiedenis en een toekomstvisie. Wij houden van deze verhalen, waarin we de aanleidingen vinden om tot mooie, passende oplossingen te komen.

VRP architecten werkt aan diverse projecten voor ondernemers, zoals industriegebouwen, bedrijfspanden en kantoren. Onze opdrachtgevers hebben uiteenlopende doelen en wensen. Geen enkele onderneming is hetzelfde. Het is aan ons om te begrijpen hoe hun bedrijf functioneert, welke verbeteringen mogelijk zijn en hoe we dit ruimtelijk en technisch vorm kunnen geven. Wij maken graag kennis met bedrijven, hun logistiek, dynamiek, medewerkers en klanten, om heldere oplossingen te bieden voor hun huisvestingsvraagstukken.

Besluitvorming
Voordat er wordt besloten tot bouwen of verbouwen, is het raadzaam een architect te betrekken bij het denkproces. Wij assisteren ondernemers bij probleemanalyses, het bepalen van de ruimtebehoefte en bijbehorende investeringen. Soms is de oplossing dichterbij dan gedacht en is een grote investering niet nodig. Bij grote beslissingen is goed onderbouwde besluitvorming essentieel, en daar draat ons werk aan bij. Doormiddel van analyses en haalbaarheidsstudies worden kansen en mogelijkheden gevonden. 

Samenwerking
Als het besluit eenmaal is genomen om te bouwen of te verbouwen, begint de samenwerking tussen architect en ondernemer. In de beginfase stellen we gezamenlijk de uitgangspunten vast en gaan de ontwerpfase in. Na intensieve sessies en feedbackmomenten, waarbij de opdrachtgever betrokken wordt, doorlopen we ontwerpfasen. VRP architecten ontzorgt de opdrachtgever vervolgens bij aanbestedingen, prijs- en contractvorming en uitvoering, met aandacht voor de continuïteit van bedrijfsprocessen tijdens bouw en verhuizingen.

De ervaring die VRP architecten heeft met bedrijfshuisvesting is groot. Sommige bedrijven keren toch meermaals bij ons terug, omdat ze sterk in beweging blijven. Voor ons is dat een bewijs van tevredenheid. Want bij VRP architecten gaat het niet alleen om gebouwen; het gaat om duurzame relaties, het faciliteren van groei en het creëren van omgevingen voor mensen, waarin innovatie en identiteit hand in hand gaan. Laten we samen verder bouwen aan het verhaal van uw onderneming.

Bedrijven VRP 01