Een kansrijk plan voor verdichten achter de bestaande structuur

Kansen zoeken om binnen bestaande stads- en dorpsgrenzen te bouwen is weer een actueel thema. Door de grote woningbouw behoefte zijn gemeente en provincies veelal bereid om mee te werken aan bouwmogelijkheden op inbreidingslocaties. Verdichten achter de bestaande structuur is volgens ons daarom in die gevallen een kansrijk plan voor particulieren en collectieven.

Het betreft vaak niet alledaagse situaties, waar standaard oplossingen niet toepasbaar zijn en die zich hierdoor juist goed lenen voor creatieve en bijzondere bouwprojecten. Dit maakt deze locaties erg geschikt voor particuliere opdrachtgevers of collectieven met creatieve ambities.

We onderzoeken samen met de betrokken particulieren hoe we deze locaties kunnen ontwikkelen tot een bijzonder maatpak. Toegesneden op de wensen van de toekomstige bewoners en passend binnen de context van de bestaande locatie.

Een voorbeeld hiervan is de Houttuinhof in Oude Wetering
Achter de historische lintbebouwing kwam een diepe kavel beschikbaar van de voormalige bouwmarkt. Samen met de eigenaar en toekomstige bewoners hebben we een plan ontwikkeld. De vorm van de woningen en het materiaalgebruik verwijzen naar de timmerwerf die vroeger op deze plek stond. Er is een erfachtige verkaveling ontstaan die stedenbouwkundig goed past achter de lintbebouwing en ook een bijzondere woningtypologie oplevert van diepe loftwoningen. 

VRP architecten adviseert particulieren en collectieven in het proces van bestemmingsplanwijziging, ontwerp en uitvoering. Bekijk de verschillende voorbeelden van kleinschalige woningbouw voor particulieren.