Bottom-up projectontwikkeling

Dit bouwproject is op initiatief van een aantal lokale bewoners en ons architectenbureau tot stand gekomen. Nu de oplevering van het Dorpshart nabij is, dacht ik hieraan terug.

In een serie over nieuw ondernemerschap besteedde de Architect NL in oktober 2015 aandacht aan de ontwikkeling van het Dorpshart Leimuiden. Het artikel van Alijd van Doorn belichtte destijds de rol van architecten bij de totstandkoming van een professioneel burgerinitiatief tegen de achtergrond van een wetenschappelijk artikel van over ‘Hoe burgerinitiatieven succesvol zijn’.

Bottom-up projectontwikkeling was toen, in het licht van de financiële crisis, een actueel thema. Nu het project de oplevering nadert – en de wereld er 7 jaar later weer heel anders uit ziet – zien wij dit thema terug op de agenda. Ik ben benieuwd hoe andere architecten en ontwikkelaars hier vandaag de dag tegenaan kijken.

Ook nu biedt dit volgens ons weer kansen: In de Omgevingswet die vooralsnog in januari zal worden ingevoerd, krijgt het betrekken van bewoners bij nieuwe ontwikkelingen een veel nadrukkelijkere rol. Verbeeldingskracht is daarbij van groot belang. Doordat wij in een vroeg stadium al samenwerken met de opdrachtgever kunnen wij behoefte van bewoners vertolken naar ruimtelijke oplossingen.
Het project krijgt hierdoor meer kans van slagen en wij kunnen een beter passend ontwerp maken.

Joris Hekkenberg
Architect - partner bij VRP architecten