Nico van Ruiten

‘Architectuur, een vak vol uitdagingen’

[Nico van Ruiten]

Algemene zaken
n.van.ruiten@vrparchitecten.nl
+31 71 331 90 03

Nico van Ruiten is sinds 1972 verbonden aan VRP architecten en heeft in deze hoedanigheid als bouwkundige de realisatie van allerhande projecten begeleid op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, restauratie en renovatie.

Vanaf 1982 is Nico directielid algemene zaken en verantwoordelijk voor onder andere personeelszaken, financiën, planning en acquisitie.

Naast deze werkzaamheden ligt de nadruk van de huidige werkzaamheden op toekomstige ontwikkelingen en ruimtelijke plannen. Het aan de voorkant deelnemen in deze initiatieffase van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen is van belang om in een vroegtijdig stadium onze architectonische visie te vertalen en met potentiele opdrachtgever te bespreken. Ook het contact met de plaatselijke overheden en stedenbouwkundige bureaus is onderdeel van deze initiatieffase.

Het klantcontact en het relatiebeheer is een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden en zijn noodzakelijk voor een architectenbureau van deze tijd.