Roos Köbben

Freelance onderzoeker

Roos studeerde in 2021 af aan de TU in Delft tot Msc Architecture & the Built Environment. Binnen het Traject 'Bouwen aan Talent' van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkt Roos samen met ons aan het ontwerpend onderzoek "Bouwen buiten de stad". In dit onderzoek staat de volgende controversiële vraag centraal: Kan bouwen buiten de stad bijdragen aan het behoud van het landschap?

+31 71 331 90 03
Linkedin profiel