Joris Hekkenberg

Architect - partner

Joris studeerde architectuur aan de TU Delft, werkte bij WEST 8 landschapsarchitecten en later bij Hoogstad architecten in Rotterdam aan verschillende hoogbouw- en utiliteitsbouwprojecten.

Ik begin zelden aan een project met een idee in mijn hoofd. Juist grondig onderzoek kan leiden tot onalledaagse oplossingen. Voor mij werkt het om de kaders nét iets langer te bestuderen. Ik weet de weg naar de juiste instanties en informatie. En als je de juiste vragen één voor één stelt, komt een onverwacht verrassend idee vanzelf op je pad.

In 2002 ontving ik een stimuleringssubsidie van het Fonds voor Beeldende kunst, Vormgeving en Bouwkunst. Ik besloot om daar mijn eigen bureau mee te starten. Dat groeide later uit tot Hekkenberg architects, waarmee ik werkte aan diverse architectuuropdrachten, vaak op het raakvlak met stedenbouw. Naast mijn werk ben ik gastdocent architectuur en gebiedsontwikkeling aan de TUDelft.

Mijn expertise op het gebied van bouwregelgeving en procedures helpt me om alle mogelijkheden binnen een project in kaart te brengen. Ik vind het belangrijk om het grote plaatje te kunnen overzien, zeker in het gebied waar wij werken. Want tussen stad en platteland botsen de belangen soms. Als architect sta je vaak tussen de partijen. Het is dus zaak dat je ieders kant van het verhaal snapt. Én dat je perspectief kunt bieden. Een onverwachte oplossing die voor iedereen werkt, daar doe ik het voor.

joris@vrparchitecten.nl
+31 71 331 90 03
LinkedIn