Renovatie woningbouw

VRP architecten is zeer ervaren in duurzame woningbouw renovatie. Aan corporaties, woningbouw ontwikkelaars, zorgaanbieders en gemeenten bieden wij bouwkundig en strategisch advies en ontwerp bij de verduurzamingsaanpak bij ‘nul op de meter’ renovatie, transformatie van kantoor naar woningen en casco renovaties.

We delen de ambitie om een energie neutrale gebouwde omgeving te realiseren in 2050 en kennen de complexiteit van dit proces, de diversiteit aan ontwerpkeuzen, de communicatie met bewoners, instemmingprocedure en financiering.

We geven strategisch advies over het beperken van het energiegebruik, toepassen van duurzame bronnen en efficiënt gebruik. De energietransitie vraagt een logische afstemming van bouwkundige en technische maatregelen die innovatief zijn, maar voldoende ontwikkeld zijn zodat ze lang mee gaan. Wij ontwikkelen en passen oplossingen toe en wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Niet alleen de technische maatregelen komen bij renovatie aan de orde. De opgave om te verduurzamen biedt ook een kans om de woningvoorraad aan te passen aan de hedendaagse woonwensen en de sociale cohesie in de wijken te verbeteren. Daarbij hebben wij oog voor de ruimtelijke opzet van de woning, de relatie van de woning met de straat en de sociale en historische context van de wijk.

Met het consortium Beter in Wonen bundelen wij kennis en zijn wij onderscheidend in renovaties op het gebied van ‘Gebouw & Techniek’ en ‘Bewoner & Gedrag’ met specialisten in vastgoedonderhoud, bewonersbetrokkenheid, energieadvies en installaties. Hiermee kunnen wij de opdrachtgever én de bewoners ontzorgen en komen we tot het beste resultaat.

Meer weten? Neem contact op met Maria Haag
maria@vrparchitecten.nl

#Woningbouw
#Verduurzaming
#Nul op de meter
#Trias energetica
#Bewonersparticipatie
#Transformatie
#BIM

Onze specialist:
> Maria Haag